Yleistä...

Kajaanissa järjestettiin loppiaisena 1923 hyväntekeväisyysjuhla varojen keräämiseksi varattomien saksalaisten ylioppilaiden avustamiseksi ja ohjelmaan toivottiin saatavan mieskuorolaulua. Silloin kanttori Eero Korte kokosi laulutaitoisista miehistä tilapäisen kuoron, joka esiintyi sekä hyväntekeväisyysjuhlassa että useissa muissakin tilaisuuksissa sen jälkeen. Saman vuoden toukokuun 26. päivän iltana laulajajoukko kokoontui illallisille Turistihotelliin "laulajasiteitä vahvistamaan ja tulevaisuuden utukuvia unelmoimaan". Päätettiin jatkaa hyvin alkanutta kuorotoimintaa ja kuoron nimeksi sovittiin Mies-Laulajat. Siitä lähtien on Mies-Laulajien, sittemmin Kajaanin Mieslaulajien, laulu kaikunut täällä Kainuun virran kaltahilla.
Sääntöjensä mukaisesti kuoron tarkoituksena on edistää mieskuorotoimintaa paikkakunnalla. Tarkoitusta toteuttaakseen kuoro pitää harjoituksia ja antaa konsertteja sekä järjestää jäsentensä musiikin harrastusta ja tuntemusta sekä jäsenten keskinäistä yhteyttä edistävää toimintaa.

Kuoron aloittaessa toimintansa siinä oli 23 laulajaa. Laulajien lukumäärä on vaihdellut aikojen kuluessa ja on viime vuosina vakiintunut suunnilleen 40 laulajan tasolle. Suurimmillaan kuoro oli 1970-luvun lopulla, jolloin laulamassa oli jopa 80 miestä. Kuoron perustaja Eero Korte johti sitä peräti 22 vuotta. Nykyinen laulunjohtaja Jarmo Kokkonen on järjestyksessä neljästoista.

Kuoro antaa yleensä yhden tai kaksi omaa konserttia vuodessa. Lisäksi esiinnytään toisten kuorojen kanssa järjestettävissä yhteiskonserteissa. Ulkomaan konserttimatkat ovat suuntautuneet entiseen Länsi-Saksaan, USA:n Floridaan, Kanadaan, Ruotsiin, Australiaan ja Viroon. Lisäksi kuorolla on vuosittain useita esiintymisiä toisten järjestämissä tilaisuuksissa. Kuoro ylläpitää sekä ns. maallisen musiikin että hengellisen musiikin ohjelmistoja.

Vaikka laulaminen sinänsä on kiinnostava harrastus, niin harjoittelun vastapainoksi on kuitenkin tarpeen järjestää myös virkistystoimintaa. Kuorolla on vuosittain ohjelmallinen loppiaisaaton illanvietto laulun ja tanssin merkeissä. Vappuna lauletaan sekä torilla että Seurahuoneen vappumatineassa ja lauluvuosi päättyy toukokuussa päättäjäisillanviettoon. Ulkomaille suuntautuvia konserttimatkoja tehdään muutaman vuoden välein, jolloin kuorolaisilla ja heidän seuralaisillaan on mahdollisuus tutussa seurassa nähdä maailmaa kotimaata laajemmin.

Jo vuodesta 1923 toiminut Kajaanin Mieslaulajat (aiemmin Mies-Laulajat) jatkaa sääntöjensä mukaisesti mieskuorotoiminnan edistämistä "Kainuun virran kaltahalla". Tarkoitusta toteuttaakseen kuoro pitää harjoituksia ja antaa konsertteja, sekä järjestää jäsentensä musiikin harrastusta ja tuntemusta sekä jäsenten keskinäistä yhteyttä edistävää toimintaa.